Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku maxit Dämmsystem MW-P WLG 036
Kód výrobku SVT3109
Typ výrobku ETICS - tepelně izolační systém
Obrázek výrobku maxit_dammsystem_mw_ps_overview_copy.jpg
Stručný popis výrobku Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) s polystyrenem
Dovozce Franken Maxit s.r.o.
Web www.maxit.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 36-Z-03/04-II
Datum vystavení certifikátu shody 20.07.2011
Prohlášení o shodě číslo POV-CZ-maxit-S0200
Datum vystavení prohlášení o shodě 03.01.2009
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu MW
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.036 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
svt3139_maxit_daemsystem_mw_p.xls
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce Franken Maxit s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Franken Maxit s.r.o.
Právní forma s.r.o.
26344220
Email info@maxit.cz
Web www.maxit.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Karlovarská
čp. 147/22
Obec Cheb - Hradiště
PSČ 350 02
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne