Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Tepelně izolační materiál
Kód výrobku SVT3118
Typ výrobku Soklová fasádní deska
Obrázek výrobku izolacni_desky_perimeter.jpg
Stručný popis výrobku Desky z pěnobého polystyrenu s vysokou pevností pro zateplení soklové části fasády.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 050-019792
Datum vystavení certifikátu shody 29.03.2013
Prohlášení o shodě číslo 1
Datum vystavení prohlášení o shodě 15.02.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Fasáda
materiál výrobku pěnový polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní EPS
minimální tloušťka izolantu 20 [mm]
maximální tloušťka izolantu 400 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.035 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.035 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 100 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 1270 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě 3118.pdf
Výrobci
Výrobce BACHL
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení BACHL
Právní forma s.r.o.
14503603
Email frantisek.koprivik@bachl.cz
Web www.bachl.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Evropská
čp. 669
Obec Modřice
PSČ 664 42
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne