Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Alpha-InnoTec, větrací jednotka LG 317 TB
Kód výrobku SVT3154
Typ výrobku LG 317 TB
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Centrální větrací jednotka se zpětným získáváním tepla
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo M.91.09.123.BC.0405
Datum vystavení certifikátu shody 21.01.2011
Prohlášení o shodě číslo DE818061d
Datum vystavení prohlášení o shodě 17.12.2015
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla protiproudý kanálový
způsob montáže jednotky nástěnná
rozměry (750×750×1000) 550x550x1014 [mm]
hmotnost 32 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 87 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 87
typ ventilátorů (a jejich regulace) radiální, 4 stupňová regulace
příkon jednotky při provozu 83 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 1 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů vykonova_prikonova_charakteristika_lg_317.pdf
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů vykonova_prikonova_charakteristika_lg_317.pdf
hladina akustického výkonu2 LW 45 [dB(A)]
třída filtrace F7 / G4
Výrobci
Výrobce Alpha-InnoTec GmbH
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Tepelná čerpadla AIT
Právní forma s.r.o.
27671429
Email zdenek.smrz@alpha-innotec.cz
Web www.alpha-innotec.cz
Telefon +420 724 772 572
Fax +420 545 242 090
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice nám. Republiky
čp. 15
Obec Brno
PSČ 614 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne