Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové vnější (vchodové) dveře GEALAN - 1,1 W/(m2.K) sklo Ug - 0,6
Kód výrobku SVT3159
Typ výrobku systém GEALAN S 8000 IQ
Obrázek výrobku obrazek_vd.jpg
Stručný popis výrobku Plastové vnější (vchodové) dveře, systém GEALAN S 8000 IQ
Dovozce MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Web www.oknamontplast.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV - 12 - 551/Z
Datum vystavení certifikátu shody 01.08.2012
Prohlášení o shodě číslo 1
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.08.2012
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití rodinné domy, bytové domy, průmyslové domy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1100 x 2250 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 74 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) gealan_vd_rez.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.4 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
270505_257911_vd_gealan_sklo_3159_0_6_1_1.xls
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 C - s3,d2
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída 7A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C1
Výrobci
Výrobce MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29266190
Email montplast@oknamontplast.cz
Web www.oknamontplast.cz
Telefon +420 572 635 969
Fax +420 572 635 969
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U Olšavy
čp. 2541
Obec Uherský Brod
PSČ 688 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne