Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární kolektor Vitosol 200-T, 2m2
Kód výrobku SVT316
Typ výrobku SP2 2m2
Obrázek výrobku vitosol_200_t_sp2.jpg
Stručný popis výrobku vakuový trubicový kolektor Heat-pipe pro ohřev teplé, topné a bazénové vody pomocí výměníku s možností instalace na fasády a ploché střechy
Dovozce Viessmann spol. s r.o.
Web www.viessmann.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 011-7S1392 R
Datum vystavení certifikátu shody 22.09.2010
Prohlášení o shodě číslo 5602 424 CZ
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.03.2010
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru trubicový
rozměry (750×750×1000) 1420x2040x145 [mm]
hmotnost 58 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.88 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 2.15 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 20 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.719 [-]
účinnost kolektoru 0.634 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1442 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 1.45 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.0051 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 120 [°C]
klidová teplota 280 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.6 [MPa]
vodní objem 1.13 [l]
doporučený objemový průtok 50 [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak 0.1 [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.95 [-]
emisivita absorbéru ε 0.05 [-]
selektivita absorbéru α / ε 19 [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 65 [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ne
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Viessmann spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Viessmann spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
48948365
Email bzu@viessmann.com
Web www.viessmann.cz
Telefon +420 257 090 900
Fax +420 257 950 306
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Chrášťany
čp. 189
Obec Rudná
PSČ 252 19
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne