Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Hliníkové vnější (vchodové) dveře HEROAL
Kód výrobku SVT3162
Typ výrobku HEROAL W72
Obrázek výrobku d_72_0.jpg
Stručný popis výrobku Hlavní nebo boční vchodové dveře
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV - 16 - 426/Z
Datum vystavení certifikátu shody 01.08.2016
Prohlášení o shodě číslo HD-heroal D72/01-2014
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.08.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Vchodové dveře
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1100x2200 [mm]
materiál rámu hliník
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 72 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) heroal_d_72_ot_oben_920x__7.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.7 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
nzu_heroal_d72.xls
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 0
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 Tř.4, Tř.3
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 4A, 3A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C3, C2
Výrobci
Výrobce MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29266190
Email montplast@oknamontplast.cz
Web www.oknamontplast.cz
Telefon +420 572 635 969
Fax +420 572 635 969
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U Olšavy
čp. 2541
Obec Uherský Brod
PSČ 688 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne