Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové okna a BD dveře GEALAN 9000 FUTURA - 0,73 W/(m2.K)-výplň
Kód výrobku SVT3164
Typ výrobku systém GEALAN S 9000 IQ
Obrázek výrobku futura_rez.jpg
Stručný popis výrobku Plastová okna a balkonové dveře
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV - 16 - 426/2
Datum vystavení certifikátu shody 01.08.2016
Prohlášení o shodě číslo 1
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.08.2014
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití Výplně otvorů
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230x1480 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 83 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) futura_rez.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.89 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
nzu_gealan_9000_futura.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 D
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 Tř. 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E1050
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C5
Výrobci
Výrobce MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29266190
Email montplast@oknamontplast.cz
Web www.oknamontplast.cz
Telefon +420 572 635 969
Fax +420 572 635 969
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U Olšavy
čp. 2541
Obec Uherský Brod
PSČ 688 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne