Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku JUBIZOL EPS (var. G)
Kód výrobku SVT3167
Typ výrobku Premium, MicroAir (var. G)
Obrázek výrobku jubizol_graphite.jpg
Stručný popis výrobku Fasádní tepelně izolační systém s izolantem z grafitového pěnového polystyrenu Jubizol.
Dovozce JUB akciová společnost
Web www.jub.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1404-CPD-1606
Datum vystavení certifikátu shody 27.08.2010
Prohlášení o shodě číslo ES POS EPS
Datum vystavení prohlášení o shodě 19.09.2008
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu EPS
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.032 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.032 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
263480_technicke_parametry_etics_jubizol_eps_var_g_2017_07_12.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě 528_3167.pdf
Výrobci
Výrobce JUB a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení JUB akciová společnost
Právní forma a.s.
00511447
Email jub@jub.cz
Web www.jub.cz
Telefon +420 382 521 187
Fax +420 382 521810
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Masarykova
čp. 265
Obec Milevsko
PSČ 39901
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
ETA-09/0393 Vydal:
Vydal: JUB d.o.o.
BS OHSAS 18001:2007 Vydal: SIQ