Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Rekuperační jednotka Vitovent 300-W
Kód výrobku SVT324
Typ výrobku Vitovent 300-W 300m3
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Rekuperační jednotka pro rodinné domy a byty s vysokou účinností zpětného získávání tepla
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 054.03225
Datum vystavení certifikátu shody 01.02.2013
Prohlášení o shodě číslo 5793 844 CZ
Datum vystavení prohlášení o shodě 14.02.2013
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla Protiproudý / PETG
způsob montáže jednotky nástěnná
rozměry (750×750×1000) 540x677x843 [mm]
hmotnost 39 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 82.8 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 0,995
typ ventilátorů (a jejich regulace) radiální / řízená
příkon jednotky při provozu 138 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 2 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů vitovent_300_w_300m3_prikony.pdf
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů vitovent_300_w_300m3_prikony.pdf
hladina akustického výkonu2 LW 52 [dB(A)]
třída filtrace G4
Výrobci
Výrobce Viessmann spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Viessmann spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
48948365
Email bzu@viessmann.com
Web www.viessmann.cz
Telefon +420 257 090 900
Fax +420 257 950 306
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Chrášťany
čp. 189
Obec Rudná
PSČ 252 19
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne