Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Tepelné čerpadlo eHPOCA 8
Kód výrobku SVT3264
Typ výrobku eHPOCA 8
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Tepelné čerpadlo vzduch/voda
Dovozce IVAR CS spol.s.r.o.
Web www.ivarcs.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo O-39-00473-13
Datum vystavení certifikátu shody 05.08.2013
Prohlášení o shodě číslo O-39-00473-13
Datum vystavení prohlášení o shodě 27.06.2013
Technologie
Parametry
Tepelná čerpadla ()
systém tepelného čerpadla vzduch-voda
typ jednotky split
rozměry vnitřní jednotky (750×750×1000) 505x900x300 [mm]
hmotnost vnitřní jednotky 41 [kg]
rozměry vnější jednotky (je-li použita) (750×750×1000) 940x996x340 [mm]
hmotnost vnější jednotky (je-li použita) 69 [kg]
topný výkon PH ; dle ČSN EN 14 511 7.13 [kW]
topný faktor COP; dle ČSN EN 14 511 3.19 [kWt.kWe-1]
maximální výstupní teplota topné vody 55 [°C]
typ kompresoru scroll
možnost regulace výkonu ano
způsob regulace výkonu ekvitermní regulace
připojení k elektrické síti – bez bivalentního zdroje (počet fází, napětí, frekvence) 230V, 1 fáze, 50 Hz
maximální elektrický příkon (bez bivalentního zdroje) 3.93 [kW]
integrovaný bivalentní zdroj ne
typ bivalentního zdroje 0
maximální topný výkon bivalentního zdroje 0 [kW]
připojení bivalentního zdroje k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 0
použité chladivo R 410A
hmotnost chladiva 2.35 [kg]
integrovaná akumulační nádrž ne
objem integrované akumulační nádrže (je-li použita) 0 [l]
integrovaná příprava teplé vody ne [l]
způsob přípravy teplé vody nění
objem integrovaného zásobníku teplé vody (je-li použit) 0 [l]
hladina akustického výkonu vnitřní jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 36 [dB(A)]
hladina akustického výkonu vnější jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 70.4 [dB(A)]
výrobek je držitelem značky kvality Q vydávané Asociací pro využití tepelných čerpadel; nutno doložit ne
Výrobci
Výrobce IVAR CS spol.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení IVAR CS spol.
Právní forma s.r.o.
45276935
Email kucera@ivarcs.cz
Web www.ivarcs.cz
Telefon +420 315 785 211
Fax +420 315 785 213
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Vaníčkova
čp. 5
Obec Praha 6
PSČ 160 17
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne