Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární kolektor IVAR.SOLAR 230ES
Kód výrobku SVT3274
Typ výrobku 230 ES
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Solární kolektor plochý rámový vertikální
Dovozce IVAR CS spol.s.r.o.
Web www.ivarcs.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00512-13
Datum vystavení certifikátu shody 31.07.2013
Prohlášení o shodě číslo B-30-00512-13
Datum vystavení prohlášení o shodě 09.08.2013
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 1183x1893x85 [mm]
hmotnost 36 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.24 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 2.03 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.764 [-]
účinnost kolektoru 0.638 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1183 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.953 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.008 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 165 [°C]
klidová teplota 199 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 1.6 [MPa]
vodní objem [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α [-]
emisivita absorbéru ε [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) přímý průtok kapaliny
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ne
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) 0 [mm]
Výrobci
Výrobce IVAR CS spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení IVAR CS spol.
Právní forma s.r.o.
45276935
Email kucera@ivarcs.cz
Web www.ivarcs.cz
Telefon +420 315 785 211
Fax +420 315 785 213
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Vaníčkova
čp. 5
Obec Praha 6
PSČ 160 17
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne