Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Isover EPS Rigifloor 5000
Kód výrobku SVT3286
Typ výrobku Tepelná izolace
Obrázek výrobku isover_eps.jpg
Stručný popis výrobku Isover EPS Rigifloor 5000 je určen pro těžké plovoucí podlahy s normovým užitným max. 5 kN/m2 (500 kg/m2).
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo Pouze ITT č. 1390-CPD-0309a/13/P
Datum vystavení certifikátu shody 18.04.2013
Prohlášení o shodě číslo CZ0004-012
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Isover EPS Rigifloor 5000 je určen pro těžké plovoucí podlahy s normovým užitným max. 5 kN/m2 (500 kg/m2).
materiál výrobku pěnový polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 20 [mm]
maximální tloušťka izolantu 40 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.039 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.039 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 30 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 1 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 1270 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě 3286.pdf
Výrobci
Výrobce Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. (RIGIPS)
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Saint - Gobain Construction Product CZ
Právní forma a.s.
25029673
Email milada.stankova@saint-gobain.com
Web www.isover.cz
Telefon
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Smrčkova
čp. 2485/4
Obec Praha 8
PSČ 18000
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne