Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Vitovent 100-D
Kód výrobku SVT3289
Typ výrobku H00E A45
Obrázek výrobku vitovent_100_d_obr.pdf
Stručný popis výrobku Decentrální větrací rekuperační jednotka pro větrání bytů a domů. Provoz pouze v páru.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo M.85.06.206.AG
Datum vystavení certifikátu shody 26.02.2016
Prohlášení o shodě číslo 5791 347 CZ
Datum vystavení prohlášení o shodě 20.04.2016
Technologie
Parametry
Jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla ()
typ jednotky větrací
typ výměníku zpětného získávání tepla keramický
způsob montáže jednotky nástěnná
rozměry (750×750×1000) 200x200x500(700) [mm]
hmotnost 4.6 [kg]
účinnost zpětného získávání tepla; dle ČSN EN 308 91 [%]
závislost účinnosti zpětného získávání tepla při rovnosti hmotnostních průtoků vzduchu na přívodní a odvodní straně výměníku zpětného získávání tepla MP = MO bez kondenzace na objemovém průtoku vzduchu; v rozsahu daném příslušným zařízením; dle ČSN EN 308 81
typ ventilátorů (a jejich regulace) Axiální, stejnosměrný
příkon jednotky při provozu 10.2 [W]
příkon jednotky v režimu stand-by (bez připojených externích zařízení) 2 [W]
výkonová charakteristika jednotky, tj. závislost externího dopravního tlaku na objemovém průtoku vzduchu Δpext = f(V) pro celý rozsah výkonů vykonova_charakteristika.pdf
příkonová charakteristika jednotky, tj. závislost příkonu jednotky na objemovém průtoku vzduchu a externím dopravním tlaku P = f(V, Δpext) pro celý rozsah výkonů prikony_100_d.pdf
hladina akustického výkonu2 LW 49 [dB(A)]
třída filtrace G3/G4
Výrobci
Výrobce Viessmann spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Viessmann spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
48948365
Email bzu@viessmann.com
Web www.viessmann.cz
Telefon +420 257 090 900
Fax +420 257 950 306
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Chrášťany
čp. 189
Obec Rudná
PSČ 252 19
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne