Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Střešní okno
Kód výrobku SVT3299
Typ výrobku Roto Designo R65T, plast
Obrázek výrobku roto_designo__r6_k_plast_obrazek_dvojsklo5t.pdf
Stručný popis výrobku Plastové nízkoenergetické kyvné střešní okno s dvojsklem 5T. Uw = 1,1 W/(m2.K)
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo NO-1390-CPD-0047-10/Z(e) rev.2
Datum vystavení certifikátu shody 25.01.2013
Prohlášení o shodě číslo WDFR6K-CPR64
Datum vystavení prohlášení o shodě 09.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - střešní okna ()
určené použití Strešní okna pro pro použití u bytových a nebytových objektů.
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 120 x 146 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 112 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) ebzwdfr6k_004.dwg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.1 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
258865_zaskleni_r65t.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 B,s3-d0
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 3
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E 1200
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C3/B3
Výrobci
Výrobce Roto střešní okna s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ROTO střešní okna s.r.o.
Právní forma s.r.o.
27190803
Email roto.cz@roto-frank.com
Web www.roto-frank.cz
Telefon +420 272 651 428
Fax +420 271 750 187
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Průmyslová
čp. 1306
Obec Praha
PSČ 102 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne