Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Hliníkové vnější (vchodové) dveře, systém HEROAL 110E - 1,3 W/(m2.K)
Kód výrobku SVT3319
Typ výrobku systém HEROAL 110 E
Obrázek výrobku obrazek_heroal_vd_110e.pdf
Stručný popis výrobku Hliníkové vnější (vchodové) dveře, systém HEROAL 110 E
Dovozce MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Web www.oknamontplast.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV - 12 - 556/Z
Datum vystavení certifikátu shody 01.08.2012
Prohlášení o shodě číslo 1
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.08.2012
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití rodinné domy, bytové domy, průmyslové domy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1502 x 2575, 1502 x 2575, 2683 x 2575 [mm]
materiál rámu hliník
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 72 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) heroal_vd_110e_rez.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 2.8 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
270897_257985_vd_heroal_sklo_0_5_1_3.xls
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 -
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4 – jednokř.dveře dovnitř otevíravé třída 3 – ostatní výrobky
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída 4A – jednokřídlové dveře třída 3A – dvoukřídlové dveře
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C3 – jednokřídlové dveře třída C2 – dvoukřídlové dveře
Výrobci
Výrobce MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29266190
Email montplast@oknamontplast.cz
Web www.oknamontplast.cz
Telefon +420 572 635 969
Fax +420 572 635 969
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U Olšavy
čp. 2541
Obec Uherský Brod
PSČ 688 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne