Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Hliníkové vnější (vchodové) dveře, systém HEROAL 110E - 1,3 W/(m2.K)
Kód výrobku SVT3319
Typ výrobku systém HEROAL 110 E
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Hliníkové vnější (vchodové) dveře, systém HEROAL 110 E
Dovozce MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Web www.oknamontplast.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV - 12 - 556/Z
Datum vystavení certifikátu shody 01.08.2012
Prohlášení o shodě číslo 1
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.08.2012
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití rodinné domy, bytové domy, průmyslové domy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1502 x 2575, 1502 x 2575, 2683 x 2575 [mm]
materiál rámu hliník
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 72 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB)
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 2.8 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 -
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4 – jednokř.dveře dovnitř otevíravé třída 3 – ostatní výrobky
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída 4A – jednokřídlové dveře třída 3A – dvoukřídlové dveře
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třída C3 – jednokřídlové dveře třída C2 – dvoukřídlové dveře
Výrobci
Výrobce MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29266190
Email montplast@oknamontplast.cz
Web www.oknamontplast.cz
Telefon +420 572 635 969
Fax +420 572 635 969
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U Olšavy
čp. 2541
Obec Uherský Brod
PSČ 688 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne