Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Tepelné čerpadlo eHPOCA 18K
Kód výrobku SVT3334
Typ výrobku eHPOCA 18K
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Tepelné čerpadlo vzduch voda s přídavným topným tělesem
Dovozce IVAR CS spol.s.r.o.
Web www.ivarcs.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo O-39-00473-13
Datum vystavení certifikátu shody 05.08.2013
Prohlášení o shodě číslo O-39-00473-13
Datum vystavení prohlášení o shodě 27.06.2013
Technologie
Parametry
Tepelná čerpadla ()
systém tepelného čerpadla vzduch-voda
typ jednotky split
rozměry vnitřní jednotky (750×750×1000) 505x900x300 [mm]
hmotnost vnitřní jednotky 46 [kg]
rozměry vnější jednotky (je-li použita) (750×750×1000) 940x1416x340 [mm]
hmotnost vnější jednotky (je-li použita) 98 [kg]
topný výkon PH ; dle ČSN EN 14 511 14.7 [kW]
topný faktor COP; dle ČSN EN 14 511 3.19 [kWt.kWe-1]
maximální výstupní teplota topné vody 55 [°C]
typ kompresoru scroll
možnost regulace výkonu ano
způsob regulace výkonu ekvitermní regulace
připojení k elektrické síti – bez bivalentního zdroje (počet fází, napětí, frekvence) 3 fáze, 400V, 50Hz
maximální elektrický příkon (bez bivalentního zdroje) 7.15 [kW]
integrovaný bivalentní zdroj ano
typ bivalentního zdroje elektrokotel
maximální topný výkon bivalentního zdroje 6 [kW]
připojení bivalentního zdroje k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 3f/400V/50Hz
použité chladivo R 410A
hmotnost chladiva 3.4 [kg]
integrovaná akumulační nádrž ne
objem integrované akumulační nádrže (je-li použita) 0 [l]
integrovaná příprava teplé vody ne [l]
způsob přípravy teplé vody nění
objem integrovaného zásobníku teplé vody (je-li použit) 0 [l]
hladina akustického výkonu vnitřní jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 32 [dB(A)]
hladina akustického výkonu vnější jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 55 [dB(A)]
výrobek je držitelem značky kvality Q vydávané Asociací pro využití tepelných čerpadel; nutno doložit ne
Výrobci
Výrobce IVAR CS spol.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení IVAR CS spol.
Právní forma s.r.o.
45276935
Email kucera@ivarcs.cz
Web www.ivarcs.cz
Telefon +420 315 785 211
Fax +420 315 785 213
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Vaníčkova
čp. 5
Obec Praha 6
PSČ 160 17
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne