Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastová okna a balkónové dveře Gealan S 7000 IQ -sklo Ug-1,0 - 1,2 W/(m2.K)
Kód výrobku SVT3351
Typ výrobku systém GEALAN S 7000 IQ
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Plastová okna a balkónové dveře, systém GEALAN S 7000 IQ
Dovozce MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Web www.oknamontplast.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV - 12 - 549/Z
Datum vystavení certifikátu shody 01.08.2012
Prohlášení o shodě číslo 1
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.08.2012
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití rodinné domy, panelové domy, průmyslové objekty, veřejné budovy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1396 x 2376; 1200 x 1500; 1864 x 1576; 1031 x 2376; 1890 x 2376 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 74 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB)
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.2 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 C - s3, d2
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída 8A balk.dveře dvoukřídlové, třída E1050 dvoukřídlové okno s klapačkou, třída 9A ostatní výrobky
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třda C3/B4 balk. dveře dvoukřídlové třída C5/B5 ostatní výrobky
Výrobci
Výrobce MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29266190
Email montplast@oknamontplast.cz
Web www.oknamontplast.cz
Telefon +420 572 635 969
Fax +420 572 635 969
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U Olšavy
čp. 2541
Obec Uherský Brod
PSČ 688 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne