Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastová okna a balkónové dveře Gealan S 7000 IQ -sklo Ug-0,6 - 0,88 W/(m2.K)
Kód výrobku SVT3353
Typ výrobku systém GEALAN S 7000 IQ
Obrázek výrobku s_7000_iq.pdf
Stručný popis výrobku Plastová okna a balkónové dveře, systém GEALAN S 7000 IQ
Dovozce MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Web www.oknamontplast.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV - 12 - 549/Z
Datum vystavení certifikátu shody 01.08.2012
Prohlášení o shodě číslo 1
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.08.2012
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití rodinné domy, panelové domy, průmyslové objekty, veřejné budovy
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1396 x 2376; 1200 x 1500; 1864 x 1576; 1031 x 2376; 1890 x 2376 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 74 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) s_7000_iq_rez.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.2 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
tp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_0_s_7000_iq_3350_3351_3352_3353_2.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 C - s3, d2
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 třída 8A balk.dveře dvoukřídlové, třída E1050 dvoukřídlové okno s klapačkou, třída 9A ostatní výrobky
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 třda C3/B4 balk. dveře dvoukřídlové třída C5/B5 ostatní výrobky
Výrobci
Výrobce MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení MONTPLAST Uherský Brod s.r.o.
Právní forma s.r.o.
29266190
Email montplast@oknamontplast.cz
Web www.oknamontplast.cz
Telefon +420 572 635 969
Fax +420 572 635 969
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U Olšavy
čp. 2541
Obec Uherský Brod
PSČ 688 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne