Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Zateplovací systém Paulín Thermokappa 2000
Kód výrobku SVT337
Typ výrobku Thermokappa 2000
Obrázek výrobku eta2000.jpg
Stručný popis výrobku Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro použití jako venkovní izolace stěn budov
Dovozce Paulín CZ, s.r.o.
Web www.paulin.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-CPD-060025372
Datum vystavení certifikátu shody 08.01.2007
Prohlášení o shodě číslo PP 13062801
Datum vystavení prohlášení o shodě 28.06.2013
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu EPS
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.030 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_etics_paulin_thermokappa_2000_svt337.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě 337.pdf
Výrobci
Výrobce Paulín CZ s.r.o. (THERMOKAPPA)
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Paulín CZ, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
46343598
Email pechanec@paulin.cz
Web www.paulin.cz
Telefon +420732465464
Fax +420577432437
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dominikánské nám.
čp. 5
Obec Brno
PSČ 60200
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne