Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku ROCKWOOL MEGAROCK PLUS
Kód výrobku SVT3386
Typ výrobku Tepelně izolační materiál
Obrázek výrobku megarock_plus.jpg
Stručný popis výrobku Pásy z kamenné vlny. Nehořlavá izolace určena pro izolaci nepochůzí půdy zateplené vrchem, podhledů, šikmých střech. Vhodné jako výplň trámových stropů.
Dovozce ROCKWOOL, a.s.
Web www.rockwool.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-0363/13/P
Datum vystavení certifikátu shody 18.02.2013
Prohlášení o shodě číslo RW-PL-G-0074
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Nehořlavá izolace určena pro izolaci nepochůzí půdy zateplené vrchem, podhledů, šikmých střech. Vhodné jako výplň trámových stropů.
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 100 [mm]
maximální tloušťka izolantu 200 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.039 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.039 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 840 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce Rockwool a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ROCKWOOL, a.s.
Právní forma a.s.
26165261
Email info-cz@rockwool.com
Web www.rockwool.cz
Telefon +420 596 094 111
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Cihelní
čp. 769
Obec Bohumín
PSČ 735 31
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ano