Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové dveře
Kód výrobku SVT3398
Typ výrobku Eforte VD
Obrázek výrobku premium_line_nahled.png
Stručný popis výrobku Plastové vchodové (vnější) dveře
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-13-168/Z
Datum vystavení certifikátu shody 01.07.2013
Prohlášení o shodě číslo CPR/Eforte vchodové dveře/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití všeobecná stavba objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1102x2290 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 84 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) eforte_vd.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.92 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
272888_270452_265063_tp_eforte_vd_ug_0_5_0_6_1.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 netestováno
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4, 2 (uzamknuté, neuzamknuté)
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 8A, 6A (uzamknuté, neuzamknuté)
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C2/B2, C1/B1 (uzamknuté, neuzamknuté)
Výrobci
Výrobce Well spol. s. r. o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení WELL
Právní forma s.r.o.
40525678
Email wellokna@wellokna.cz
Web www.wellokna.cz
Telefon +420 777 600 440
Fax +420 377 954 354
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Plzeňská
čp. 1015
Obec Třemošná
PSČ 330 11
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne