Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku SAKRET Klasik
Kód výrobku SVT340
Typ výrobku vnější tepelně izolační systém (ETICS)
Obrázek výrobku sakret_klasik.pdf
Stručný popis výrobku kontaktní zateplovací systém na bázi EPS, Sakret Klasik
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo č. 1020-CPD-020-021184
Datum vystavení certifikátu shody 26.06.2013
Prohlášení o shodě číslo 20130626
Datum vystavení prohlášení o shodě 09.07.2013
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu EPS
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.034 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_etics_final_v_1_1_klasik_zu.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě desktop.zip
Výrobci
Výrobce SAKRET CZ k.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení SAKRET CZ k.s.
Právní forma k.s.
25672983
Email hana.husakova@sakret.cz
Web www.sakret.cz
Telefon +420 315 728 421
Fax +420 315 765 254
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Ledčice
čp. 150
Obec Ledčice
PSČ 277 07
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne