Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové dveře
Kód výrobku SVT3400
Typ výrobku Prestige VD
Obrázek výrobku v2b_203.jpg
Stručný popis výrobku Plastové vchodové (vnější) dveře
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-13-473/Z
Datum vystavení certifikátu shody 28.06.2013
Prohlášení o shodě číslo CPR/Prestige vchodové dveře/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití všeobecná stavba objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1603x2110 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 76 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) prestige_vd.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.5 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
270566_268750_265064_tp_prestige_vd_ug_1_1_1.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 netestováno
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 2
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 4A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C2
Výrobci
Výrobce Well spol. s. r. o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení WELL
Právní forma s.r.o.
40525678
Email wellokna@wellokna.cz
Web www.wellokna.cz
Telefon +420 777 600 440
Fax +420 377 954 354
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Plzeňská
čp. 1015
Obec Třemošná
PSČ 330 11
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne