Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Vnější tepelně izolační kompozitní systém
Kód výrobku SVT3469
Typ výrobku quick-mix THERM EPS-WOOD CZ
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Vnější tepelně izolační kompozitní systém s omítkou a izolantem z pěnového polystyrenu.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 204/C5a/2013/020-029576
Datum vystavení certifikátu shody 28.06.2013
Prohlášení o shodě číslo 003-CZ/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu podklad na bázi dřeva
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu EPS
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_etics_final_v_1_1_kopie_kopie.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce quick-mix k.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení quick-mix
Právní forma k.s.
25522523
Email i.miklikova@quick-mix.cz
Web www.quick-mix.cz
Telefon +420 515 500 815
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Vinohradská
čp. 82
Obec Brno
PSČ 618 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne