Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Výplň stavebních otvorů
Kód výrobku SVT3509
Typ výrobku Okno G9000/sklo0,5/48
Obrázek výrobku 6002_6003_40_model_1.pdf
Stručný popis výrobku Okno ze systému Gealan9000 s izolačním trojsklem Ug=0,5 g=48%
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CV-12-670/Z
Datum vystavení certifikátu shody 01.10.2012
Prohlášení o shodě číslo neuvedeno
Datum vystavení prohlášení o shodě 10.10.2012
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití zabudování
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230x1480 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 83 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) 6002_6003_40_model_1.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.92 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
kopie_269129_258661_tp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_0.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 C-s3 d2
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E1050
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C5
Výrobci
Výrobce V okno
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení V okno
Právní forma s.r.o.
25527266
Email jakubik@v-okno.cz
Web www.v-okno.cz
Telefon +420 737 261 309
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Skaštice
čp. 149
Obec Kroměříž
PSČ 767 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne