Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku DCD-IDEAL EPS 150 S
Kód výrobku SVT3537
Typ výrobku Pěnový polystyren EPS 150 S
Obrázek výrobku polystyren_3_fotka_dcd.jpg
Stručný popis výrobku Pěnový polystyren určený zvláště do plochých střech a podlah
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-CPD-0200-14630
Datum vystavení certifikátu shody 12.10.2005
Prohlášení o shodě číslo 002-CPR-2013--EPS 150 S
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.09.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Tepelná izolace
materiál výrobku pěnový polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní pěnový polystyren
minimální tloušťka izolantu 20 [mm]
maximální tloušťka izolantu 500 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.035 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.035 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 40 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě svt3537.pdf
Výrobci
Výrobce DCD-IDEAL spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení DCD-IDEAL spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
47217022
Email t.novotny@dcd-ideal.cz
Web www.dcd-ideal.cz
Telefon +420 737269028
Fax +420 387789021
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dynín
čp. 88
Obec Dynín
PSČ 37364
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne