Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Pěnový polystyren fasádní
Kód výrobku SVT3577
Typ výrobku Jubizol EPS F W1
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Pěnový polystyren fasádní bílý se zámky
Dovozce JUB akciová společnost
Web www.jub.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo C1930
Datum vystavení certifikátu shody 13.11.2018
Prohlášení o shodě číslo J-021/17
Datum vystavení prohlášení o shodě 09.11.2017
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití tepelná izolace staveb, vč. ETICS
materiál výrobku pěnový polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 50 [mm]
maximální tloušťka izolantu 200 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.039 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.039 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 40 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 Eurotřída E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 999999999 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě 3577.pdf
Výrobci
Výrobce JUB a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení JUB akciová společnost
Právní forma a.s.
00511447
Email jub@jub.cz
Web www.jub.cz
Telefon +420 382 521 187
Fax +420 382 521810
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Masarykova
čp. 265
Obec Milevsko
PSČ 39901
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
BS OHSAS 18001:2007 Vydal: SIQ