Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Pěnový polystyren fasádní
Kód výrobku SVT3579
Typ výrobku Jubizol EPS 035 W0 CS100
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Pěnový polystyren fasádní CS100
Dovozce JUB akciová společnost
Web www.jub.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo C2594
Datum vystavení certifikátu shody 13.11.2018
Prohlášení o shodě číslo J-037/18
Datum vystavení prohlášení o shodě 26.07.2018
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití tepelná izolace staveb, vč. ETICS
materiál výrobku pěnový polystyren
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 10 [mm]
maximální tloušťka izolantu 300 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.035 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.035 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 40 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 Eurotřída E
index šíření plamene izolačního materiálu iS 999999999 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě 3579.pdf
Výrobci
Výrobce JUB a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení JUB akciová společnost
Právní forma a.s.
00511447
Email jub@jub.cz
Web www.jub.cz
Telefon +420 382 521 187
Fax +420 382 521810
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Masarykova
čp. 265
Obec Milevsko
PSČ 39901
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
BS OHSAS 18001:2007 Vydal: SIQ