Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku ECONOMIC 70 AD Uw 1,2 s Ug 1,1dvojsklo
Kód výrobku SVT3592
Typ výrobku Plastová okna a balkonové dveře ECONOMIC 70 AD Uw 1,2 s Ug 1,1dvojsklo
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Plastová okna a balkonové dveře systému VEKA SOFTLINE 70 AD, pětikomorový profil, kování, izolační dvojsklo
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-0223-07/Z
Datum vystavení certifikátu shody 02.11.2007
Prohlášení o shodě číslo ECONOMIC/O-BD/2013-01
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití okno a balkonové dveře
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230 x 1480 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 70 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) rez_profilu_economic.docx
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.2 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
economic_70_ad_uw_1_2_s_ug_1_1dvojsklo.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 0
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 9A
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C4
Výrobci
Výrobce OKNOTHERM spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení OKNOTHERM spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
46678352
Email jezek@oknotherm.cz
Web www.oknotherm.cz
Telefon +420 724 328 151
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Linecká
čp. 377
Obec Kaplice
PSČ 382 41
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne