Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové dveře zdvižně posuvné 76
Kód výrobku SVT3598
Typ výrobku Plastové okno 76
Obrázek výrobku 15_1_tl_obecne_informace.pdf
Stručný popis výrobku Plastové dveře zdvižně posuvné 76
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-0336-11/Z
Datum vystavení certifikátu shody 11.11.2011
Prohlášení o shodě číslo 1390-CPD-0336-11/Z
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Vnější (vchodové) dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se navztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 2000x2180 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 76 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) pok_76_protokol_dvere_hs_rezy.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.3 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
268225_kopie_tp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_0_pok_dvere_76_zdvizne_posuvne.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 npd
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 E1050
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C4
Výrobci
Výrobce PKS okna a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení PKS okna a.s.
Právní forma a.s.
65276507
Email zelezna@pks.cz
Web www.pksokna.cz
Telefon +420 566 697 111
Fax +420 566 697 392
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Brněnská
čp. 126/38
Obec Žďár nad Sázavou
PSČ 591 01
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne