Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku ETICS EXTHERM EPS
Kód výrobku SVT3639
Typ výrobku vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS)
Obrázek výrobku eps_70_f_etics.pdf
Stručný popis výrobku vnější tepelně izolační kompozitní systémy s fasádním polystyrenem EPS 70 F
Dovozce Woodcote CZ, a.s.
Web www.woodcote.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020 - CPD - 060037855
Datum vystavení certifikátu shody 30.06.2013
Prohlášení o shodě číslo 1020 - CPD - 060037855
Datum vystavení prohlášení o shodě 30.06.2013
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu EPS
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.038 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_etics_extherm_eps.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce Woodcote CZ,
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Woodcote CZ,
Právní forma a.s.
61860085
Email jca@woodcote.cz
Web www.woodcote.cz
Telefon +420 226 539130
Fax +420 226 539 123
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice U Pekařky
čp. 3
Obec Praha - 9
PSČ 180 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne