Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové okno Gealan S 9000
Kód výrobku SVT3665
Typ výrobku S 9000
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku plastové okno
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 2
Datum vystavení certifikátu shody 21.08.2012
Prohlášení o shodě číslo 1390-CPD-224-12/Z
Datum vystavení prohlášení o shodě 21.08.2012
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - balkonové dveře ()
určené použití výplň stavebního
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230 x 1480 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 83 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) s9000_parapet.jpg
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.92 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
kopie_tp_vyplne_stavebnich_otvoru_final_v_1_0_1_s_9000_svt_3665.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 neobsahuje
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 Třída 4
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 Třída E1050
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 Třída C5
Výrobci
Výrobce VORLÍČEK - PLAST s.r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení VORLÍČEK - PLAST s.r.o.
Právní forma s.r.o.
25115626
Email rv@vorlicek-plast.cz
Web www.vorlicek-plast.cz
Telefon +420 312 591 724
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice K Vypichu
čp. 551
Obec Zlonice
PSČ 273 71
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne