Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Tepelné čerpadlo vzduch-voda split
Kód výrobku SVT3680
Typ výrobku HP3AW 36
Obrázek výrobku hp3aw.jpg
Stručný popis výrobku Tepelné čerpadlo HPAW split-systém je určeno pro ekologické a energeticky úsporné vytápění, ohřev teplé užitkové vody nebo bazénové vody. Vytápěné objekty mohou být různého charakteru s teplovodním systémem vytápění, ať už se jedná o systém s radiátory, podlahové nebo stěnové vytápění a kombinované systémy. Nejčastější použití je pro rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy. Vnější díl – výparník tepelného čerpadla – venkovní jednotka; Instaluje se vně vytápěného objektu na volné prostranství takovým způsobem, aby nedocházelo ke snížení proudění vzduchu skrz výparník tepelného čerpadla a ke zpětné cirkulaci již ochlazeného vzduchu. Proudění vzduchu přes výparník zajišťuje axiální ultratichý ventilátor. Součástí je rovněž elektronický expanzní ventil. Konstrukce venkovní jednotky je z materiálů odolných proti korozi, které dlouhodobě odolávají všem povětrnostním vlivům venkovního prostředí. Vnitřní díl – umisťuje se do vhodného vnitřního prostoru, kde by teplota okolí neměla klesnout pod +5 °C. Vnitřní díl obsahuje kompresor, chladivový kondenzátor a další díly chladícího okruhu včetně elektrických rozvodů, řídicího systému tepelného čerpadla s ovládacím panelem. Oba díly tepelného čerpadla jsou propojeny chladivovým potrubím a potřebnou kabeláží.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00056-14
Datum vystavení certifikátu shody 31.01.2014
Prohlášení o shodě číslo HPAW
Datum vystavení prohlášení o shodě 31.01.2014
Technologie
Parametry
Tepelná čerpadla ()
systém tepelného čerpadla vzduch-voda
typ jednotky split
rozměry vnitřní jednotky (750×750×1000) 700x750x1500 [mm]
hmotnost vnitřní jednotky 290 [kg]
rozměry vnější jednotky (je-li použita) (750×750×1000) 2x 950x2140x1295 [mm]
hmotnost vnější jednotky (je-li použita) 410 [kg]
topný výkon PH ; dle ČSN EN 14 511 35.2 [kW]
topný faktor COP; dle ČSN EN 14 511 3.4 [kWt.kWe-1]
maximální výstupní teplota topné vody 58 [°C]
typ kompresoru Scroll
možnost regulace výkonu ne
způsob regulace výkonu -
připojení k elektrické síti – bez bivalentního zdroje (počet fází, napětí, frekvence) 3, 400 V, 50 Hz
maximální elektrický příkon (bez bivalentního zdroje) 13.3 [kW]
integrovaný bivalentní zdroj ne
typ bivalentního zdroje -
maximální topný výkon bivalentního zdroje 0 [kW]
připojení bivalentního zdroje k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) -
použité chladivo R 404 A
hmotnost chladiva 18.0 [kg]
integrovaná akumulační nádrž ne
objem integrované akumulační nádrže (je-li použita) 0 [l]
integrovaná příprava teplé vody ne [l]
způsob přípravy teplé vody zásobníkový
objem integrovaného zásobníku teplé vody (je-li použit) 0 [l]
hladina akustického výkonu vnitřní jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 54 [dB(A)]
hladina akustického výkonu vnější jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 69 [dB(A)]
výrobek je držitelem značky kvality Q vydávané Asociací pro využití tepelných čerpadel; nutno doložit ne
Výrobci
Výrobce PZP HEATING a. s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení PZP HEATING a. s.
Právní forma a.s.
28820614
Email info@pzpheating.cz
Web www.pzpheating.cz
Telefon +420 494 664 203
Fax +420 494 629 720
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dobré
čp. 149
Obec Dobré
PSČ 517 93
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: