Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Tepelné čerpadlo Aeroheat CN 7a
Kód výrobku SVT3684
Typ výrobku Aeroheat CN 7a
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Tepelné čerpadlo, venkovní monoblok
Dovozce IVAR CS spol.s.r.o.
Web www.ivarcs.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo CH-HP-00309
Datum vystavení certifikátu shody 09.11.2011
Prohlášení o shodě číslo CH-HP-00309
Datum vystavení prohlášení o shodě 30.06.2013
Technologie
Parametry
Tepelná čerpadla ()
systém tepelného čerpadla vzduch-voda
typ jednotky split
rozměry vnitřní jednotky (750×750×1000) 550x695x300 [mm]
hmotnost vnitřní jednotky 25 [kg]
rozměry vnější jednotky (je-li použita) (750×750×1000) 1320x930x505 [mm]
hmotnost vnější jednotky (je-li použita) 146 [kg]
topný výkon PH ; dle ČSN EN 14 511 7.7 [kW]
topný faktor COP; dle ČSN EN 14 511 3.8 [kWt.kWe-1]
maximální výstupní teplota topné vody 70 [°C]
typ kompresoru scroll
možnost regulace výkonu ano
způsob regulace výkonu ekvitermní regulace
připojení k elektrické síti – bez bivalentního zdroje (počet fází, napětí, frekvence) 3 fáze, 400V, 50Hz
maximální elektrický příkon (bez bivalentního zdroje) 1.46 [kW]
integrovaný bivalentní zdroj ano
typ bivalentního zdroje elektrokotel
maximální topný výkon bivalentního zdroje 6 [kW]
připojení bivalentního zdroje k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 3f/400V/50Hz
použité chladivo R-290 propan
hmotnost chladiva 1.1 [kg]
integrovaná akumulační nádrž ne
objem integrované akumulační nádrže (je-li použita) 0 [l]
integrovaná příprava teplé vody ne [l]
způsob přípravy teplé vody nění
objem integrovaného zásobníku teplé vody (je-li použit) 0 [l]
hladina akustického výkonu vnitřní jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 0 [dB(A)]
hladina akustického výkonu vnější jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 59.8 [dB(A)]
výrobek je držitelem značky kvality Q vydávané Asociací pro využití tepelných čerpadel; nutno doložit ano
Výrobci
Výrobce IVAR CS spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení IVAR CS spol.
Právní forma s.r.o.
45276935
Email kucera@ivarcs.cz
Web www.ivarcs.cz
Telefon +420 315 785 211
Fax +420 315 785 213
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Vaníčkova
čp. 5
Obec Praha 6
PSČ 160 17
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne