Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Tepelné čerpadlo voda-voda
Kód výrobku SVT3737
Typ výrobku HP3WW 26
Obrázek výrobku hp3ww.jpg
Stručný popis výrobku Tepelná čerpadla voda-voda s typovým označením HPWW jsou určena pro ekologické a energeticky úsporné vytápění, ohřev teplé užitkové vody nebo bazénové vody. Vytápěné objekty mohou být různého charakteru s teplovodním systémem vytápění, ať už se jedná o systém s radiátory, podlahové nebo stěnové vytápění a kombinované systémy. Nejčastější použití je pro rodinné domy, bytové domy, hotely, administrativní budovy, školy apod. Pro svůj stálý výkon se dají s výhodou použití i pro ohřev bazénové vody celoročně využívaných koupališť či aquacenter nebo pro ohřev velkého množství teplé vody. Tepelná čerpadla systému voda-voda HPWW jsou velmi úsporným zdrojem tepla. Jsou technicky optimalizována pro využití geotermálního tepla podzemní vody a jejich instalace se doporučuje především v místech s rozsáhlým výskytem spodních vod. Tato tepelná čerpadla přinášejí velmi vysoký energetický efekt v podobě příznivého topného faktoru. Možnost využít tato tepelná čerpadla se nabízí také v případech, kdy je lze začlenit jako součást technologie, jejíž odpadní produkt je teplá voda. Tepelné čerpadlo voda-voda HPWW je kompaktní vytápěcí zařízení, obsahující úplný chladící okruh a elektrický rozvaděč s ovládacím panelem. Zařízení se umísťuje do vhodného vnitřního prostoru, kde teplota okolí nesmí klesnout pod +5 °C.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00080-12
Datum vystavení certifikátu shody 31.01.2012
Prohlášení o shodě číslo HPBW/WW
Datum vystavení prohlášení o shodě 05.09.2013
Technologie
Parametry
Tepelná čerpadla ()
systém tepelného čerpadla voda-voda
typ jednotky kompaktní
rozměry vnitřní jednotky (750×750×1000) 700x750x1500 [mm]
hmotnost vnitřní jednotky 270 [kg]
rozměry vnější jednotky (je-li použita) (750×750×1000) 0 [mm]
hmotnost vnější jednotky (je-li použita) 0 [kg]
topný výkon PH ; dle ČSN EN 14 511 27.7 [kW]
topný faktor COP; dle ČSN EN 14 511 5.3 [kWt.kWe-1]
maximální výstupní teplota topné vody 60 [°C]
typ kompresoru Scroll
možnost regulace výkonu ne
způsob regulace výkonu -
připojení k elektrické síti – bez bivalentního zdroje (počet fází, napětí, frekvence) -
maximální elektrický příkon (bez bivalentního zdroje) 8.1 [kW]
integrovaný bivalentní zdroj ne
typ bivalentního zdroje -
maximální topný výkon bivalentního zdroje 0 [kW]
připojení bivalentního zdroje k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) -
použité chladivo R 407 C
hmotnost chladiva 4.7 [kg]
integrovaná akumulační nádrž ne
objem integrované akumulační nádrže (je-li použita) 0 [l]
integrovaná příprava teplé vody ne [l]
způsob přípravy teplé vody zásobníkový
objem integrovaného zásobníku teplé vody (je-li použit) 0 [l]
hladina akustického výkonu vnitřní jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 53 [dB(A)]
hladina akustického výkonu vnější jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 0 [dB(A)]
výrobek je držitelem značky kvality Q vydávané Asociací pro využití tepelných čerpadel; nutno doložit ne
Výrobci
Výrobce PZP HEATING a. s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení PZP HEATING a. s.
Právní forma a.s.
28820614
Email info@pzpheating.cz
Web www.pzpheating.cz
Telefon +420 494 664 203
Fax +420 494 629 720
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dobré
čp. 149
Obec Dobré
PSČ 517 93
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: