Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Zateplovací systém
Kód výrobku SVT3773
Typ výrobku ETIC HET - M
Obrázek výrobku het_m_nahled.jpg
Stručný popis výrobku Zateplovací systém s minerální vlnou
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-CPR-010034096
Datum vystavení certifikátu shody 31.10.2014
Prohlášení o shodě číslo 009
Datum vystavení prohlášení o shodě 13.11.2014
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný -
typ tepelně izolačního materiálu MW
typ tepelně izolačního materiálu - jiný -
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
260344_technicke_parametry_etics.xls
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce HET spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení HET spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
43223168
Email obchod@het.cz
Web www.het.cz
Telefon +420 417810111
Fax +420 417810114
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Ohníč
čp. 14
Obec Ohníč
PSČ 417 65
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal:
Vydal: