Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Tepelné čerpadlo
Kód výrobku SVT379
Typ výrobku WPF 10 E
Obrázek výrobku wpf_e_cool.jpg
Stručný popis výrobku Tepelné čerpadlo systému země/voda pro vytápění a přípravu teplé vody pro vnitřní instalaci s vysokým stupněm integrace. Kromě agregátu tepel.čerpadla a bezp.prků vestavěny expanzní nádrže, oběhová čerpadla, tlumiče chvění, ekvitermní regulace a měřič tepla.
Dovozce STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Web www.stiebel-eltron.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 40024712
Datum vystavení certifikátu shody 04.07.2008
Prohlášení o shodě číslo 04/2009
Datum vystavení prohlášení o shodě 07.04.2009
Technologie
Parametry
Tepelná čerpadla ()
systém tepelného čerpadla země-voda
typ jednotky kompaktní
rozměry vnitřní jednotky (750×750×1000) 5986581319 [mm]
hmotnost vnitřní jednotky 150 [kg]
rozměry vnější jednotky (je-li použita) (750×750×1000) 0 [mm]
hmotnost vnější jednotky (je-li použita) 0 [kg]
topný výkon PH ; dle ČSN EN 14 511 9.9 [kW]
topný faktor COP; dle ČSN EN 14 511 4.5 [kWt.kWe-1]
maximální výstupní teplota topné vody 60 [°C]
typ kompresoru Scroll
možnost regulace výkonu ne
způsob regulace výkonu ne
připojení k elektrické síti – bez bivalentního zdroje (počet fází, napětí, frekvence) 3/PE~400 V 50 Hz, 1/N/PE~230 V 50 Hz
maximální elektrický příkon (bez bivalentního zdroje) 4.3 [kW]
integrovaný bivalentní zdroj ano
typ bivalentního zdroje elektrokotel
maximální topný výkon bivalentního zdroje 8.8 [kW]
připojení bivalentního zdroje k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 3/PE~400 V 50 Hz
použité chladivo R410A
hmotnost chladiva 2.6 [kg]
integrovaná akumulační nádrž ne
objem integrované akumulační nádrže (je-li použita) 0 [l]
integrovaná příprava teplé vody ne [l]
způsob přípravy teplé vody nění
objem integrovaného zásobníku teplé vody (je-li použit) 0 [l]
hladina akustického výkonu vnitřní jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 48 [dB(A)]
hladina akustického výkonu vnější jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 0 [dB(A)]
výrobek je držitelem značky kvality Q vydávané Asociací pro využití tepelných čerpadel; nutno doložit ano
Výrobci
Výrobce Stiebel Eltron GmbH.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení STIEBEL ELTRON
Právní forma s.r.o.
44267291
Email novotny@stiebel-eltron.cz
Web www.stiebel-eltron.cz
Telefon +420 251 116 111
Fax +420 235 512 122
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice K Hájům
čp. 946
Obec Praha
PSČ 155 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: