Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Kondenzační kotel Vitodens 300-W 26 kW
Kód výrobku SVT3791
Typ výrobku B3HA 26 kW
Obrázek výrobku vitodens_300_w.jpg
Stručný popis výrobku Pozor, už není v aktuálním prodejním programu. - Závěsný kondenzační kotel s nerezovou spalovací komorou Inox-Radial a půlkulovým sálavým hořákem Matrix s automatickou adaptací na kvalitu plynu a teplotu spalovacího vzduchu Lambda Pro Control.
Dovozce Viessmann spol. s r.o.
Web www.viessmann.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 11-0792-GEE
Datum vystavení certifikátu shody 13.07.2012
Prohlášení o shodě číslo 5608 516 CZ
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2011
Technologie
Parametry
Plynové kotle ()
druh kotle kondenzační
typ kotle topný
provedení kotle C
způsob regulace modulovaná
rozměry (750×750×1000) 380x480x850 [mm]
hmotnost 48 [kg]
maximální tepelný výkon 26.0 [kW]
minimální tepelný výkon 4.0 [kW]
rozsah tepelného výkonu pro ohřev teplé vody (pouze v případě kombinovaného kotle nebo kotle s vestavěným zásobníkem) 0 [kW]
účinnost při jmenovitém výkonu 96.2 [%]
účinnost při částečném výkonu 105.9 [%]
maximální hodnoty emisí CO 29.4 [mg.m-3]
25.3 [mg.kWh-1]
maximální hodnoty emisí NOx 36.89 [mg.m-3]
31.7 [mg.kWh-1]
splnění maximálních hodnot příměsí v kondenzátu dle požadavků Programu ano
objem vody ve výměníku tepla 5.6 [l]
objem integrovaného zásobníku teplé vody 0 [l]
elektrický příkon 76 [W]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek); nutno doložit ne
hladina akustického výkonu LW 44 [dB(A)]
Výrobci
Výrobce Viessmann spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Viessmann spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
48948365
Email bzu@viessmann.com
Web www.viessmann.cz
Telefon +420 257 090 900
Fax +420 257 950 306
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Chrášťany
čp. 189
Obec Rudná
PSČ 252 19
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne