Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Tepelné čerpadlo země-voda
Kód výrobku SVT3820
Typ výrobku HP3BW 11
Obrázek výrobku hp3bw.jpg
Stručný popis výrobku Tepelná čerpadla země-voda s typovým označením HPBW jsou určena pro ekologické a energeticky úsporné vytápění, ohřev teplé užitkové vody nebo bazénové vody. Vytápěné objekty mohou být různého charakteru s teplovodním systémem vytápění, ať už se jedná o systém s radiátory, podlahové nebo stěnové vytápění a kombinované systémy. Nejčastější použití je pro rodinné domy, bytové domy, hotely, administrativní budovy, školy apod. Pro svůj stálý výkon se dají s výhodou použití i pro ohřev bazénové vody celoročně využívaných koupališť či aquacenter nebo pro ohřev velkého množství teplé vody. Tepelná čerpadla systému země-voda HPBW jsou velmi úsporným zdrojem tepla. Jako zdroj primární energie využívají geotermální energii obsaženou v zemi (půdě). Jejich instalace se doporučuje zejména v chladnějších oblastech, případně v místech, kde nelze instalovat tepelná čerpadla vzduch-voda. Tepelné čerpadlo země-voda HPBW je kompaktní vytápěcí zařízení, obsahující úplný chladící okruh a elektrický rozvaděč s ovládacím panelem. Zařízení se umísťuje do vhodného vnitřního prostoru, kde teplota okolí nesmí klesnout pod +5 °C.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00080-12
Datum vystavení certifikátu shody 31.01.2012
Prohlášení o shodě číslo HPBW/WW
Datum vystavení prohlášení o shodě 05.09.2013
Technologie
Parametry
Tepelná čerpadla ()
systém tepelného čerpadla země-voda
typ jednotky kompaktní
rozměry vnitřní jednotky (750×750×1000) 580x600x1500 [mm]
hmotnost vnitřní jednotky 180 [kg]
rozměry vnější jednotky (je-li použita) (750×750×1000) 0 [mm]
hmotnost vnější jednotky (je-li použita) 0 [kg]
topný výkon PH ; dle ČSN EN 14 511 11.1 [kW]
topný faktor COP; dle ČSN EN 14 511 4.4 [kWt.kWe-1]
maximální výstupní teplota topné vody 60 [°C]
typ kompresoru Scroll
možnost regulace výkonu ne
způsob regulace výkonu -
připojení k elektrické síti – bez bivalentního zdroje (počet fází, napětí, frekvence) 3, 400 V, 50 Hz
maximální elektrický příkon (bez bivalentního zdroje) 3.8 [kW]
integrovaný bivalentní zdroj ano
typ bivalentního zdroje elektrokotel
maximální topný výkon bivalentního zdroje 18.0 [kW]
připojení bivalentního zdroje k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) 3, 400 V, 50 Hz
použité chladivo R 407 C
hmotnost chladiva 1.8 [kg]
integrovaná akumulační nádrž ne
objem integrované akumulační nádrže (je-li použita) 0 [l]
integrovaná příprava teplé vody ne [l]
způsob přípravy teplé vody zásobníkový
objem integrovaného zásobníku teplé vody (je-li použit) 0 [l]
hladina akustického výkonu vnitřní jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 50.7 [dB(A)]
hladina akustického výkonu vnější jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 [dB(A)]
výrobek je držitelem značky kvality Q vydávané Asociací pro využití tepelných čerpadel; nutno doložit ano
Výrobci
Výrobce PZP HEATING a. s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení PZP HEATING a. s.
Právní forma a.s.
28820614
Email info@pzpheating.cz
Web www.pzpheating.cz
Telefon +420 494 664 203
Fax +420 494 629 720
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dobré
čp. 149
Obec Dobré
PSČ 517 93
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: