Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Vnější vchodové dveře ALUR 92
Kód výrobku SVT3830
Typ výrobku DHD ALUR-92
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Vchodové dveře olpáštěné zvenku hliníkem. AL práh, dvě těsnění, tříbodový automatovatický zámek.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo V-336/10
Datum vystavení certifikátu shody 20.09.2010
Prohlášení o shodě číslo DHD ALUR-92/10-2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Do bytových a nebytových objektů.
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1230 x 2180 [mm]
materiál rámu dřevo-hliník
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 107 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) technicky_rez_vchodove_dvre_alur_92.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 0.8 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
267802_parametry_vyplne_alur_vdv_92.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 Bez požární odolnosti a kouřotěsnosti.
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210
Výrobci
Výrobce DARE - EUROOKNA
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení DARE - EUROOKNA
Právní forma s.r.o.
25321129
Email info@dare.cz
Web www.dare.cz
Telefon +420 547 229 787
Fax +420 547 229 788
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Sochorova
čp. 2
Obec Brno
PSČ 616 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne