Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Tepelné čerpadlo vzduch-voda venkovní kompakt
Kód výrobku SVT3867
Typ výrobku HP3AWX 14
Obrázek výrobku hp3awx.jpg
Stručný popis výrobku Kompaktní tepelná čerpadla vzduch-voda s typovým označením HPAWX jsou určena pro ekologické a energeticky úsporné vytápění, ohřev teplé užitkové vody nebo bazénové vody. Vytápěné objekty mohou být různého charakteru s teplovodním systémem vytápění, ať už se jedná o systém s radiátory, s podlahovým, stěnovým, nebo kombinovaným systémem vytápění. Tepelné čerpadlo AWX je úsporný zdroj tepla v kompaktním provedení s úplným řešením chladícího okruhu. Jako zdroj primární energie využívá venkovní vzduch. Vlastní tepelné čerpadlo je celonerezové konstrukce, která dlouhodobě odolává všem povětrnostním vlivům venkovního prostředí. Instaluje se vně vytápěného objektu na volném prostranství takovým způsobem, aby nedocházelo ke snížení proudění vzduchu skrz výparník tepelného čerpadla a ke zpětné cirkulaci již ochlazeného vzduchu. Proudění vzduchu přes výparník tepelného čerpadla zajišťuje ultratichý ventilátor.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo B-30-00046-12
Datum vystavení certifikátu shody 31.01.2012
Prohlášení o shodě číslo HPAWX
Datum vystavení prohlášení o shodě 05.09.2013
Technologie
Parametry
Tepelná čerpadla ()
systém tepelného čerpadla vzduch-voda
typ jednotky kompaktní
rozměry vnitřní jednotky (750×750×1000) 0 [mm]
hmotnost vnitřní jednotky 0 [kg]
rozměry vnější jednotky (je-li použita) (750×750×1000) 1785x540x1170 [mm]
hmotnost vnější jednotky (je-li použita) 220 [kg]
topný výkon PH ; dle ČSN EN 14 511 13.1 [kW]
topný faktor COP; dle ČSN EN 14 511 3.4 [kWt.kWe-1]
maximální výstupní teplota topné vody 58 [°C]
typ kompresoru Scroll
možnost regulace výkonu ne
způsob regulace výkonu -
připojení k elektrické síti – bez bivalentního zdroje (počet fází, napětí, frekvence) 3, 400V, 50Hz
maximální elektrický příkon (bez bivalentního zdroje) 5.7 [kW]
integrovaný bivalentní zdroj ne
typ bivalentního zdroje -
maximální topný výkon bivalentního zdroje 0 [kW]
připojení bivalentního zdroje k elektrické síti (počet fází, napětí, frekvence) -
použité chladivo R 404 A
hmotnost chladiva 5.7 [kg]
integrovaná akumulační nádrž ne
objem integrované akumulační nádrže (je-li použita) 0 [l]
integrovaná příprava teplé vody ne [l]
způsob přípravy teplé vody zásobníkový
objem integrovaného zásobníku teplé vody (je-li použit) 0 [l]
hladina akustického výkonu vnitřní jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 [dB(A)]
hladina akustického výkonu vnější jednotky (je-li použita) LW; dle EN 12 102 67.6 [dB(A)]
výrobek je držitelem značky kvality Q vydávané Asociací pro využití tepelných čerpadel; nutno doložit ano
Výrobci
Výrobce PZP HEATING a. s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení PZP HEATING a. s.
Právní forma a.s.
28820614
Email info@pzpheating.cz
Web www.pzpheating.cz
Telefon +420 494 664 203
Fax +420 494 629 720
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Dobré
čp. 149
Obec Dobré
PSČ 517 93
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: