Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Profi Steinwolle-System
Kód výrobku SVT3871
Typ výrobku ETICS
Obrázek výrobku etics_vata.jpg
Stručný popis výrobku Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z minerální vaty s omítkou jako izolace stěn budov
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-CPD-060036530
Datum vystavení certifikátu shody 09.11.2012
Prohlášení o shodě číslo 00650-CPR-PROFI_Steinwolle-System
Datum vystavení prohlášení o shodě 28.06.2013
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu beton nebo zděný podklad
určené použití podle materiálu podkladu - jiný
typ tepelně izolačního materiálu MW
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.036 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.041 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_etics_profi_steinwolle_system_final_v1_1.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě vyhlasenie_o_parametroch_profi_steinwolle_system.pdf
Výrobci
Výrobce PROFI am BAU CM, spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
47912162
Email info@profiambau.cz
Web www.profiambau.cz
Telefon +420 543 213 303
Fax +420 543 213 948
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Vídeňská
čp. 140/113c
Obec Brno
PSČ 619 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne