Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Profi UNI-EPS
Kód výrobku SVT3872
Typ výrobku ETICS
Obrázek výrobku etics_polystyren.jpg
Stručný popis výrobku Vnější tepelně izolační kompozitní systém (ETICS) z pěnového polystyrenu s omítkou pro použití jako venkovní izolace stěn budov. Stěny mohou být zhotoveny ze zdiva (cihly, tvárnice, kameny atd.), nebo z betonu (litého na místě nebo z prefabrikovaných panelů). Dalším typem podkladu jsou desky na bázi dřeva (sádrovláknité, sádrokartonové, cementotřískové, dřevoštěpkové, dřevěný masiv) nebo ocelový plech od tloušťky 0,6 mm.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 204/C5a/2011/060-033898
Datum vystavení certifikátu shody 20.04.2011
Prohlášení o shodě číslo 01-Profi UNI-EPS
Datum vystavení prohlášení o shodě 28.04.2011
Technologie
Parametry
Vnější tepelně izolační systémy (ETICS) ()
určené použití podle materiálu podkladu jiný (uveďte)
určené použití podle materiálu podkladu - jiný beton, cihelné zdivo, (sádrovláknité, sádrokartonové, cementotřískové, dřevoštěpkové, dřevěný masiv) nebo ocelový plech od tloušťky 0,6 mm.
typ tepelně izolačního materiálu EPS
typ tepelně izolačního materiálu - jiný
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.031 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu λD 0.039 [W.m-1.K-1]
technické vlastnosti ETICS
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 43 kB) jako vzor pro vyplnění)
technicke_parametry_etics_profi_uni_eps_final_v1_1.xlsx
ETICS je držitelem osvědčení Kvalitativní třídy A Ne
prohlášení o vlastnostech/shodě profi_uni_eps_prohlaseni.pdf
Výrobci
Výrobce PROFI am BAU CM, spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Profibaustoffe CZ, s.r.o.
Právní forma s.r.o.
47912162
Email info@profiambau.cz
Web www.profiambau.cz
Telefon +420 543 213 303
Fax +420 543 213 948
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Vídeňská
čp. 140/113c
Obec Brno
PSČ 619 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne