Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku ROCKWOOL Fasrock LL
Kód výrobku SVT3882
Typ výrobku Fasrock LL se již nevyrábí;, možná náhrada FRONTROCK L
Obrázek výrobku fasrock_ll.jpg
Stručný popis výrobku Výrobek se již nevyrábí, možná náhrada FRONTROCK L.
Dovozce ROCKWOOL, a.s.
Web www.rockwool.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-0210/09/P; 1390-CPD-0211/09/P
Datum vystavení certifikátu shody 03.01.2011
Prohlášení o shodě číslo RW-PL-G-0018
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Fasádní deska s kolmými vlákny k povrchu desky určena pro zateplení fasád - pro použití ve vnějších kontaktních zateplovacích systémech (ETICS).
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 50 [mm]
maximální tloušťka izolantu 240 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.041 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.041 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 840 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce Rockwool a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ROCKWOOL, a.s.
Právní forma a.s.
26165261
Email info-cz@rockwool.com
Web www.rockwool.cz
Telefon +420 596 094 111
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Cihelní
čp. 769
Obec Bohumín
PSČ 735 31
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ano