Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku ROCKWOOL Steprock ND
Kód výrobku SVT3886
Typ výrobku Tepelně izolační materiál
Obrázek výrobku steprock.jpg
Stručný popis výrobku Polotuhá deska z kamenné vlny je určena pro stavební tepelné a akustické izolace těžkých plovoucích podlah s požadavky na snížení kročejové a vzduchové neprůzvučnosti. Deska Steprock ND je určena pro těžké plovoucí podlahy s roznášecí armovanou betonovou deskou o min. tloušťce 50 mm.
Dovozce ROCKWOOL, a.s.
Web www.rockwool.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-0168/09/P
Datum vystavení certifikátu shody 03.12.2012
Prohlášení o shodě číslo RW-PL-G-2028, RW-PL-G-2029, RW-PL-G-2030
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Polotuhá deska z kamenné vlny pro tepelnou i akustickou izolaci těžkých plovoucích podlah s roznášecí armovanou betonovou deskou o min. tloušťce 50 mm.
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 20 [mm]
maximální tloušťka izolantu 60 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.037 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 840 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce Rockwool a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ROCKWOOL, a.s.
Právní forma a.s.
26165261
Email info-cz@rockwool.com
Web www.rockwool.cz
Telefon +420 596 094 111
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Cihelní
čp. 769
Obec Bohumín
PSČ 735 31
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne