Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku ROCKWOOL Hardrock MAX
Kód výrobku SVT3891
Typ výrobku Tepelně izolační materiál
Obrázek výrobku hardrock_max.jpg
Stručný popis výrobku Speciální velmi tuhá dvouvrstvá deska z kamenné vlny je určena pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace plochých střech pod krytinu. Velmi tuhá horní vrstva desky označená nápisem „ROCKWOOL TOP” zabezpečnuje vysokou odolnost proti mechanickému namáhání. Deska může být silně mechanicky zatížena.
Dovozce ROCKWOOL, a.s.
Web www.rockwool.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-0168/09/P
Datum vystavení certifikátu shody 03.12.2012
Prohlášení o shodě číslo RW-PL-G-2021
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Speciální velmi tuhá dvouvrstvá deska z kamenné vlny je určena pro stavební tepelné, protipožární a akustické izolace plochých střech pod krytinu.
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní -
minimální tloušťka izolantu 50 [mm]
maximální tloušťka izolantu 180 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.040 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 840 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě
Výrobci
Výrobce Rockwool a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ROCKWOOL, a.s.
Právní forma a.s.
26165261
Email info-cz@rockwool.com
Web www.rockwool.cz
Telefon +420 596 094 111
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Cihelní
čp. 769
Obec Bohumín
PSČ 735 31
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne