Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku ROCKWOOL Durock
Kód výrobku SVT3894
Typ výrobku Tepelně izolační materiál
Obrázek výrobku durock.jpg
Stručný popis výrobku Tuhá těžká dvouvrstvá deska z kamenné vlny. Nehořlavá izolace určena zejména pro izolaci plochých střech. Vyrábí se v tloušťkách d=60-180 mm.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1390-CPD-0359/12/P
Datum vystavení certifikátu shody 30.12.2013
Prohlášení o shodě číslo RW-PL/G-DoP-0091/B/14/w1
Datum vystavení prohlášení o shodě 02.01.2014
Technologie
Parametry
Tepelně izolační materiály ()
určené použití Tuhá těžká dvouvrstvá deska z kamenné vlny. Nehořlavá izolace určena zejména pro izolaci plochých střech.
materiál výrobku minerální vlna
materiál výrobku v případě volby ostatní MW
minimální tloušťka izolantu 40 [mm]
maximální tloušťka izolantu 160 [mm]
minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.040 [W.m-1.K-1]
maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti tepelně izolačního materiálu1 λD 0.040 [W.m-1.K-1]
faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu) 1 μ [-]
reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN EN 13 501-1 A1
index šíření plamene izolačního materiálu iS 0 [mm.min-1]
měrná tepelná kapacita 840 | dle ČSN 73 0540
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení komponenty Kvalitativní třídy A ne | dle ČSN 73 0540
prohlášení o vlastnostech/shodě dop_durock.pdf
Výrobci
Výrobce Rockwool a.s.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení ROCKWOOL
Právní forma a.s.
26165261
Email info@rockwool.cz
Web www.rockwool.cz
Telefon +420 596 094 111
Fax
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Cihelní
čp. 769
Obec Bohumín
PSČ 735 31
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ano