Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Solární kolektor
Kód výrobku SVT393
Typ výrobku SOL 23 premium
Obrázek výrobku sol23prem.jpg
Stručný popis výrobku Vestavný plochý solární kolektor
Dovozce STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Web www.stiebel-eltron.cz
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo Z-IS-DDK-MUC-10-08-28013-001
Datum vystavení certifikátu shody 17.08.2010
Prohlášení o shodě číslo 05/2010
Datum vystavení prohlášení o shodě 05.05.2010
Technologie
Parametry
Solární termické kolektory ()
typ kolektoru plochý
rozměry (750×750×1000) 11551022340 [mm]
hmotnost 54 [kg]
celková (hrubá) plocha kolektoru AG 2.7 [m2]
plocha apertury kolektoru Aa 2 [m2]
počet trubic (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [ks]
účinnost kolektoru η0; dle ČSN EN 12 975 0.82 [-]
účinnost kolektoru 0.702 [-]
jmenovitý výkon kolektoru 1405 [W]
součinitel tepelné ztráty a1; dle ČSN EN 12 975 3.46 [W.m-2.K-1]
součinitel tepelné ztráty a2; dle ČSN EN 12 975 0.0153 [W.m-2.K-2]
maximální provozní teplota 210 [°C]
klidová teplota 210 [°C]
maximální provozní přetlak [MPa] 0.6 [MPa]
vodní objem 1.4 [l]
doporučený objemový průtok [l.h-1]
doporučený pracovní přetlak [MPa]
pohltivost absorbéru α 0.95 [-]
emisivita absorbéru ε 0.05 [-]
selektivita absorbéru α / ε [-]
průměr trubice (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) 0 [mm]
typ trubicového kolektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) tepelná trubice
typ absorbéru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ploch
reflektor (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru) ano
rozměry reflektoru (pouze v případě vakuového trubicového kolektoru s reflektorem) [mm]
Výrobci
Výrobce Stiebel Eltron GmbH.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení STIEBEL ELTRON
Právní forma s.r.o.
44267291
Email novotny@stiebel-eltron.cz
Web www.stiebel-eltron.cz
Telefon +420 251 116 111
Fax +420 235 512 122
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice K Hájům
čp. 946
Obec Praha
PSČ 155 00
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne
Vydal: