Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové vchodové dveře CLASSIC, PASIV s dvojsklem, s výplní 24mm
Kód výrobku SVT3943
Typ výrobku CLASSIC, PASIV
Obrázek výrobku
Stručný popis výrobku Plastové vchodové dveře z německého profilového systému VEKA SOFTLINE 70 AD, se základní stavební hloubkou 70mm, hliníkový práh 20mm vysoký s přerušením tepelného mostu, dvě roviny těsnění, tříbodový zámek. Provedení pravoúhlé dveře v bílé barvě, v imitaci dřeva nebo ve škále pastelových barev. Vchodové dveře zasklené izolačním dvojsklem s teplým distančním rámečkem TGI, nebo plné s izolační deskou tl. 24mm.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-PZT-010026310
Datum vystavení certifikátu shody 12.05.2010
Prohlášení o shodě číslo 17/2013, 48/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Dveře – s průhlednou nebo neprůhlednou výplní jsou určené pro průchod pěších osob, oddělují vnější klima od vnitřního klimatu budovy, uzavírající průchodní otvory ve vnějších a případně vnitřních stěnách.
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1,23 x 2,18 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 70 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB)
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.71 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 NPD
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 3 - 1kř, 4-kř
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 7A - 1kř, 6A - 2kř
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C3
Výrobci
Výrobce WINDOW HOLDING a.s., VEKRA
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Window Holding
Právní forma a.s.
28436024
Email jiri.korbelar@windowholding.cz
Web www.windowholding.cz
Telefon +420 234 001258
Fax +420 234 001 601
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Hlavní
čp. 456
Obec Lázně Toušeň
PSČ 250 89
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne