Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Plastové vchodové dveře CLASSIC, PASIV s dvojsklem, s výplní 24mm
Kód výrobku SVT3943
Typ výrobku CLASSIC, PASIV
Obrázek výrobku classic_pasiv_dvere_obrazek.jpg
Stručný popis výrobku Plastové vchodové dveře z německého profilového systému VEKA SOFTLINE 70 AD, se základní stavební hloubkou 70mm, hliníkový práh 20mm vysoký s přerušením tepelného mostu, dvě roviny těsnění, tříbodový zámek. Provedení pravoúhlé dveře v bílé barvě, v imitaci dřeva nebo ve škále pastelových barev. Vchodové dveře zasklené izolačním dvojsklem s teplým distančním rámečkem TGI, nebo plné s izolační deskou tl. 24mm.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 1020-PZT-010026310
Datum vystavení certifikátu shody 12.05.2010
Prohlášení o shodě číslo 17/2013, 48/2013
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.07.2013
Technologie
Parametry
Výplně stavebních otvorů - venkovní dveře ()
určené použití Dveře – s průhlednou nebo neprůhlednou výplní jsou určené pro průchod pěších osob, oddělují vnější klima od vnitřního klimatu budovy, uzavírající průchodní otvory ve vnějších a případně vnitřních stěnách.
rozměry zkoušené výplně (š x v); dle ČSN EN 14 351-1 1,23 x 2,18 [mm]
materiál rámu plast
materiál rámu v případě volby "jiný"
stavební hloubka rámu 70 [mm]
okótovaný řez rámem (spodní profil, boční profil, horní profil) (max. 2MB) classic_pasiv_okotovany_rez.pdf
součinitel prostupu tepla Uf dle ČSN EN 12 412 (zkušební metoda) nebo dle ČSN EN ISO 10 077 (výpočtová metoda) 1.71 [W.m-2.K-1]
technické parametry výplně
(stáhněte si tento soubor (xlsx, 70 kB) jako vzor pro vyplnění)
260854_technicke_parametry_vyplni_stavebnich_otvoru_classic_dvere_dvojsklo_tgi_vyplne24mm.xlsx
reakce na oheň; dle ČSN EN 13 501-1 NPD
třída průvzdušnosti dle ČSN EN 12 207 3 - 1kř, 4-kř
třída vodotěsnosti dle ČSN EN 12 208 7A - 1kř, 6A - 2kř
třída odolnosti proti zatížení větrem dle ČSN EN 12 210 C3
Výrobci
Výrobce WINDOW HOLDING a.s., VEKRA
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Window Holding
Právní forma a.s.
28436024
Email jiri.korbelar@windowholding.cz
Web www.windowholding.cz
Telefon +420 234 001258
Fax +420 234 001 601
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Hlavní
čp. 456
Obec Lázně Toušeň
PSČ 250 89
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne