Základní výpis z listu výrobku

Identifikace výrobku
Název výrobku Kondenzační kotel Vitodens 343-F 19 kW
Kód výrobku SVT3963
Typ výrobku B3UA 19 kW
Obrázek výrobku vitodens_343_f.jpg
Stručný popis výrobku Pozor, už není v aktuálním prodejním programu. - Kompaktní stacionární kondenzační kotel s nerezovou spalovací komorou Inox-Radial a půlkulovým sálavým hořákem Matrix s automatickou adaptací na kvalitu plynu a teplotu spalovacího vzduchu Lambda Pro Control. Objem solárního zásobníku 220l.
Dovozce
Web
Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo 11-0792-GEE
Datum vystavení certifikátu shody 13.07.2012
Prohlášení o shodě číslo 5608 528 CZ
Datum vystavení prohlášení o shodě 01.03.2011
Technologie
Parametry
Plynové kotle ()
druh kotle kondenzační
typ kotle s vestavěným zásobníkem
provedení kotle C
způsob regulace modulovaná
rozměry (750×750×1000) 595x600x2200 [mm]
hmotnost 162 [kg]
maximální tepelný výkon 19.0 [kW]
minimální tepelný výkon 1.9 [kW]
rozsah tepelného výkonu pro ohřev teplé vody (pouze v případě kombinovaného kotle nebo kotle s vestavěným zásobníkem) 17.2 [kW]
účinnost při jmenovitém výkonu 96.1 [%]
účinnost při částečném výkonu 106.7 [%]
maximální hodnoty emisí CO 46.09 [mg.m-3]
39.6 [mg.kWh-1]
maximální hodnoty emisí NOx 34.92 [mg.m-3]
30.0 [mg.kWh-1]
splnění maximálních hodnot příměsí v kondenzátu dle požadavků Programu ano
objem vody ve výměníku tepla 3.8 [l]
objem integrovaného zásobníku teplé vody 220 [l]
elektrický příkon 58 [W]
výrobek je držitelem ekoznačky České republiky (Ekologicky šetrný výrobek); nutno doložit ne
hladina akustického výkonu LW 45 [dB(A)]
Výrobci
Výrobce Viessmann spol. s r.o.
Základní informace o žadateli
Obchodní název firmy / jméno a příjmení Viessmann spol. s r.o.
Právní forma s.r.o.
48948365
Email bzu@viessmann.com
Web www.viessmann.cz
Telefon +420 257 090 900
Fax +420 257 950 306
Sídlo (právnícká osoba)/Trvalý pobyt (fyzická osoba)
Ulice Chrášťany
čp. 189
Obec Rudná
PSČ 252 19
Stát Česká republika
Certifikáty výrobku
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD) zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 ne